Tavistokas institūts

"Jaunvalodas uzdevums ir sašaurināt domas horizontu. Mēs padarīsim domu noziegumus neiespējamus, jo tiem vairs nebūs vārdu.

Katru jēdzienu apzīmēs tikai viens vārds, bet blakus nozīmes tiks aizvāktas un aizmirstas."
Džordžs Orvels "1984"

Rietumos Dzordžu Orvelu nemīl, kaut arī viņa antiutopija "1984" ataino padomju režīma šausmas, nu vismaz mums tā stāsta. Lai gan šī grāmata kā šifrēts vēstījums vairāk atbilst mūsdienu realitātei , nevis nebūtībā aizgājušajam PSRS.
Kas ir šis mistiskais Orvels? Istenībā Indijā dzimis anglis Ēriks Arturs Blērs, kas mācījies Ītonā, dienējis koloniālajā policijā Birmā, mētājies pa Eiropu, pinies ar dažādu nokrāsu kreisajiem, smagi pārcietis Lielo depresiju- par so laiku vēsta satriecoša, latviski netulkota grāmata "Parīze-Londona".Kā Džordžs Orvels pazīstams no 1935. gada. Otrā pasaules kara laikā strādājis Karaliskajos Gaisa spēkos, 1948. gadā uzrakstījis absolūti pravietisko darbu "1984" un tūlīt arī miris. Kāpēc Orvels spēja būt par pravieti, var saprast, uzzinot, ko īsti viņš darīja Karaliskajos gaisa spēkos un Tavistokas Institūta projektos.
Viņš apzinājās savu neārstējamo slimību, tāpēc uzskatīja par savu pienākumu brīdināt cilvēci par gaidāmajām briesmām, par kurām viņš bija labi informēts sava darba rakstura dēļ.


Tavistokas istitūts-karaliskās ģimenes serpentārijs


Šis institūts tika dibināts Pirmā pasaules kara beigās kā pētniecības centrs psiholoģiskā kara vajadzībām, neoficiāli jau bija strādāts pie angļu sabiedriskās domas apstrādes arī kara laikā. Iestādes solīdie patroni- Lielmasonu Anglijas ložas maģistrs Kentas Džordžs, ģenerālis Džons Rīss un karaliskā ģimene, kuri dibināja šo iestādi sākotnēji kā izpētes klīniku. Oficiāli Tavistokas Institūts šo savu agrīno startu noliedz un mīl datēt sevi ar 1947. gadu , nemitīgi žēlodamies par apvainojumiem un konspirācijas teorijām .
Tieši starpkaru posmā intensīva darba rezultātā tika radītas iedarbīgas un praktiski pielietojamas teorijas „masu apziņas pārformatēšanā”, efektīgi mainot sociālās un individuālās vērtības, līdz ar to mainot tā saukto kolektīvo zemapziņu. Profesionālie smadzeņu skalotāji kļūst īpaši rafinēti, jo nodibina kontaktus ar tā saucamo Frankfurtes skolu, kas ņēmusi bruņojumā Freida mācību, ar kabalu atšķaidītu marksismu un dega nepacietībā reformēt pasauli.


Galvenās Frankfurtes skolas tēzes- „Morāle ir sociāli veidots jēdziens un tā ir jāizmaina”!
„Kristīgā morāle un jebkāda ideoloģija ir viltus apziņa un tā ir jāiznīcina!”
Frankfurtes skola svēti ticēja, ka vidusslānis kā konservatīvās kristiešu ideoloģijas nesējs ir potenciālā augsne rasismam un fašismam un tāpēc ir apkarojams - ja kāds domā, ka Frankfurtes skola ir lūzeri, tad atliek pajautāt , kur ir Latvijas vidusslānis, klasiskā izglītība un kura rudās , spicās ausis rēgojās katrā Latvijas liberāļu un genderistu saietā?
1933. gadā pie varas nāk Hitlers un iztrenkā šo žurku baru, kurš pārceļās uz ASV un sāk darbu pie ASV kultūras hegemonijas radīšanas. Zem ASV izlūkdienestu jumta rosās vesels bariņš pratvēderu ar juristu uzvārdiem- Makss Horkhaimers, Teodors Vīzengrunds, Eriks Fromms,Vilhelms Raihs un viņiem pievienojās arī  zemenīte uz tortes- Herberts Markuze, kuram lielā mērā varam pateikties par esošo degradējošo civilizācijas stāvokli.
Šī intelektuāļu buķete trenējās izmantot masu informācijas līdzekļus apziņas pārformēšanai, strādā kopā ar nacistu propogandistiem, kuri pēc kara lielā skaitā apmetās ASV un izstrādā vācu tautas „vēsturisko vainas apziņu” , kas oficiāli saucās „denacifikācijas” programma, pēc kuras vācieši nav atjēgušies joprojām.
Nākošais šo garīgo bandītu uzdevums jau ir nopietnāks- nolaist tvaiku 60. gadu beigu kreisajām studentu pretkara un antiimperialistiskajām kustībām, kuras tiek sekmīgi pārvirzitas uz seksa- rokenrola modeli, bet popkultūra padarita par biznesu un neoliberāļu kadru kalvi.
Atskatoties uz Tavistokas Institūta lomu Otrā pasaules kara laikā, nākās kontatēt tā svarīgo militāro lomu- tas bija kļuvis par Britānijas armijas  psiholoģisko vadības centru un koordinēja savas aktivitātes ar tādām psiholoģiskā kara struktūrām kā amerikāņu Nacionālās Morāles komiteja.
Džordžs Orvels „ jaunvalodas „ projektam pieslēgsies vēlāk, bet Tavistokā 2. Pasaules kara sākumā startē jauns, slepens projekts lingvistisks projekts psihologiska kara projektu ietvaros. Ka pamats tam kalpo lingvista Čarlza Ogdena darbi vienkāršotas angļu valodas radīšanā- tikai 850 pamatvārdi jeb beisiks. Tas gan iedzina šausmas angļu intelektuāļos, jo beisikā  bija paredzēts pārtulkot visu angļu literatūru (!), kas par laimi nenotika, bet sekmēja komiksu un „atvieglinatās literatūras” radīšanu. Arī šis projekts uzskatāms par visnotaļ sekmīgu, jo mūsu jaunā paaudze nupat spēj izlasīt tikai twitterformāta tekstu, bet viņu bērni , iespējams, vairs tikai blēs.
Šī jaunradītā valoda, novienkāršotā valoda ierobežoja izteiksmi, bet radīja jaunu, metaforisku realitāti ,kuru bija viegli translēt plašām masām bez riska tikt pārprastiem- radās ideāls „trako krekls apziņai”, kuru ar strauji progresējošajiem masu informācija slīdzekļiem varēja piemērot globāli.
Un te aktīvi darbojās mūsu Džordžs Orvels, kurš veidoja BBC pārraides „jaunvalodā”,
Kā arī , acīmredzami, darīja šo to citu, jo viņa faili tika noslepenoti uz 20 gadiem.
Beisiks izrādījās jaudīgs translāciju ierocis notikumu vienkāršotas versijas radīšanā, turklāt cenzūras iejaukšanās šādi bija praktiski nemanāma. Pašam projektam tika piešķirta augstākā prioritāte kara laikā un to kūrēja pats Vistons Čerčils un kādā publiskā runā Harvardas universitātē teica sekojošo:” Nākošās impērijas būs apziņas impērijas un pasaules un to apdzīvojošo tautu apziņas izmainīšana būs iespējama bez vardarbības un piespiešanas- tikai ar valodas kontroli.


Orvels, saprotams, apzinājās, ko dara..Tāpat kā to apzinās šodienas treša animāciju meistari, kas rada multfilmas, kuri varoņi nesakarīgi kustas, ātri skrien un kur ļoti grūti atrast secīgu vēstījumu- šāda animācija defragmentē bērna uztveri un ārkārtīgi apgrūtina mācību procesu nākotnē..Saprotams, ka jaunā paaudze no šādas debilizācijas būtu jāpasargā, bet tehniski tas nav iespējams, jo visādi orveliski putni sēž LV ideoloģijas augstajos krēslos un rūpējās par Lielā Brāļa interesēm.
Atgiežoties pie Orvela- šodien ir ļoti grūti saprast, kas īsti bija šī grāmata- apzināts mēģinājums nopludināt totalitāristu plānus, brīdināt cilvēci vai vienkārši literāras ambīcijas, bet fakts paliek nemainīgs- Tas strādā, jeb citējot grāmatu „1984”: „Jā, viņiem var dot intelektuālu brīvību...Jo intelekta vairāk nav..”
Zīmīgi ir vārdi , ko Romas kluba ziņojumā „Pirmā globālā revolūcija”  1991. gadā saka sers Arturs Kings, Karaliskās ģimenes padomnieks zinātnes un izglītības darbā:
„Tieši masu mēdiji kļūst par pašu iedarbīgāko ieroci un izmaiņu nesēju cīņā  par vienas pasaules kārtības nodibināšanu!”
Pie tā tad arī strādāja Tavistokas Institūts, jau Pirmā pasaules kara laikā tika angliski pārtulkoti Freida darbi, kas tika izmantoti, lai radītu jaunus, manipulatīvus instrumentus , kas varētu tikt izmantoti reklāmā un propogandā. Freida darbs „Masu psiholoģija” jau toreiz ļāva Tavistokas centram izdarīt fundamentālus un tālejošus secinājumus par cilvēka dabu: terora pielietošana padara cilvēku līdzīgu bērnam, atslēdzot domāšanas racionāli-kritisko funkciju, tajā pašā laikā emocionalā reakcija ir paredzama un ārēja manipulatora vadāma..Un vēl- indivīda trauksmes līmeņa kontrole paredz arī kontroli pār uz līdzīga viļņa esošo masu..
Tas tā, ja kādam nav skaidrs, kāpēc Latvijas pierobežā braukā sveši kuģi un Parīzē notiek regulāri terora akti ar niecīgi mazu upuru skaitu..
Džordžs Orvels no „1984”


„ Tas , kas ir svarīgs- ir ārpus viņu redzesloka. Viņi ir kā skudras, kas redz sīko , bet neredz lielo.”
Vēl viens prasmīgs leftistu manipulators doktors Lipmans Tavistokas institūta paspārnē izstrādā ziņu pasniegšanas shēmu, kas šobrīd ikdienā vērojama visā pasaulē. Proti, piejaucot
nopietniem materiāliem un sarežģītai informācijai tā sauktās „cilvēciskās intereses”, sportu un kriminālziņas, interese par nozimīgu materiālu strauji sarūk. Pēc  viņa teorijas , šādi ir jāpasniedz  ziņu matriāls neizglītotiem cilvēkiem, lai tie ticētu tam, kam pēc viņu domām, tic arī visi pārējie. Tas arī ir sabiedriskās domas formēšanas veids, ko pēc Lippmana domām, realizē „veiksmīgā un ietekmīgā pilsētas elite, kas šādi gūst ietekmi Rietumu puslodē ar Londonu centrā”
Kā manījāt, Sūnu Ciema sarakstā nav..Tikai Londona un tās elite. Lai ticētu blēņām, izglītības kvalitātei jāpazeminās, tāpēc  pazūd domraksti, matemātikas eksāmeni nav obligāti, izglītība manāmi degradē un šajā duļķainajā straumē jau gadiem ilgi rosās lipmani-šadurski..
Doktora Lipmana „atklājumi” , visi kā viens, ir aktuāli šodien:
1)    Ar masu viedokli vislabāk manipulēt, piedavājot lielu izvēli ( BBC,CNN etc) dažādu avotu, kur vienai un tai pašai informācijai atšķirās tikai akcenti- tas ir labākais veids kā slēpt stingru kontroli..
2)    Viekāršā tauta neizzin, bet uzticās „viedokļu līderiem”, kuru imidžs ar TV un Holivudas palīdzību tiek radīts pēc vajadzibas.
3)    Holivuda ir otra armija, kas uzvar bez asinīm.
4)    Regresu un atgriešanos bērnībā iespējams panākt ar raidlugu un TV seriālu palīdzību, kas nojauc realitātes sajūtu un ar nemitīgu sižetu atkārtošanos programmē smadzenes uz darbību tikai noteiktā stereotipu rāmī.


Cik spēcīgi strādāja raidlugas uz vājiem pratiem, lieliski parāda Herberta Velsa „Pasauļu kara” translācija 1939. gadā , kuras laikā daudzi briti nolēma, ka Londonai patiešām uzbrūk citplanētieši- robeža starp ziņu pārraidi un raidlugu bija izdzisusi..

Kādus secinājumus no visa šī varam izdarīt mēs, perifērijas iedzīvotāji, uz kuriem šīs tehnoloģijas tiek lietotas? Ja mūsu izglītību cenšas degradēt- tai jābūt prioritātei!
Ja mūs baida- jāpēta, kurš gūst no tā materiālu labumu! Ja mums saka, ka ideoloģijas nav modē- tad īstais laiks radīt savu! Ja gribam izdzīvot kā tauta- cita ceļa nav!

Pēc ārzemju preses materiāliem,
https://www.youtube.com/watch?v=UoQZuF1xJX4- Britu jūras kājniekus izmanto eksperimentiem ar LSD
https://www.facts-are-facts.com/article/rand-corporation-operation-global-manipulation
https://tavistockandportman.nhs.uk/

#latvijavispirms

Komentāri  

#1 purvaputns 2017-12-07 09:41
ļoti patiess raksts. Paldies.
#2 Viedais 2017-12-25 22:52
Labais, tikai žēl, ka līdz galam izlasīs to tikai tie, kas to jau zina vai vismaz nojauš.

You have no rights to post comments

Web Analytics